Parafia Pniów

Patron Św. Zygmunt

Odwiedzający

Odwiedza nas 198 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie

Pniów, dnia 10.10.2023 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Zygmunta w Pniowie informuje, że w postępowaniu
o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.

 

„Wykonanie prac konserwatorskich nawy głównej w Kościele parafialnym p. w. Św. Zygmunta
w Pniowie”

 

Do realizacji zadania została wybrana oferta nr 1

Lp.

Nazwa

Wykonawcy

Kwota brutto

 

Okres gwarancji

(minimum 60 miesięcy)

1.

Wojciech Szczurek

ul. Moraczewskiego 14/1

30-376 Kraków

82 000,00 zł

 

 

144 miesiące

Proboszcz

ks. Marek Mazur

Pniów, dnia 10.10.2023 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Zygmunta w Pniowie informuje, że w postępowaniu
o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.

 

„Wykonanie prac konserwatorskich w Kościele parafialnym p.w. Św. Zygmunta w Pniowie”

 

Do realizacji zadania została wybrana oferta nr 1

Lp.

Nazwa

Wykonawcy

Kwota brutto

 

Okres gwarancji

(minimum 60 miesięcy)

1.

Wojciech Szczurek

ul. Moraczewskiego 14/1

30-376 Kraków

393 600,00 zł

 

 

144 miesiące

Proboszcz

ks. Marek Mazur

Pniów, dnia 09.10.2023 r.

 

I N F O R M A CJ A Z O TW AR CI A   O F ER T

Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Zygmunta w Pniowie informuje, że w postępowaniu
o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.

 

„Wykonanie prac konserwatorskich nawy głównej w Kościele parafialnym p. w. Św. Zygmunta
w Pniowie”

 

do końca terminu na złożenie ofert tj. do dnia 02.10.2023 r. do godz. 15:00 wpłynęły2 oferty złożone przez:

Lp.

Nazwa

Wykonawcy

Kwota brutto

 

Okres gwarancji

(minimum 60 miesięcy)

1.

Wojciech Szczurek

ul. Moraczewskiego 14/1

30-376 Kraków

82 000,00 zł

 

 

144 miesiące

2.

AURUM APIS Sp. z o. o.

36-052 Nienadówka 817b

36-052 Nienadówka

83 000,00 zł

 

 

 

121 miesięcy

Proboszcz

ks. Marek Mazur

Pniów, dnia 09.10.2023 r.

 

I N F O R M A CJ A Z O TW AR CI A   O F ER T

Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Zygmunta w Pniowie informuje, że w postępowaniu
o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.

 

„Wykonanie prac konserwatorskich w Kościele parafialnym p.w. Św. Zygmunta w Pniowie”

 

do końca terminu na złożenie ofert tj. do dnia 02.10.2023 r. do godz. 15:00 wpłynęły3 ofertyzłożone przez:

Lp.

Nazwa

Wykonawcy

Kwota brutto

 

Okres gwarancji

(minimum 60 miesięcy)

1.

Wojciech Szczurek

ul. Moraczewskiego 14/1

30-376 Kraków

393 600,00 zł

 

 

144 miesiące

2.

ART. STUDIO

Małgorzata Paździora Sattler

ul. Pszczelińska 92B

05-805 Otrębusy

2 970 450,00 zł

 

 

84 miesiące

3.

AURUM APIS Sp. z o. o.

36-052 Nienadówka 817b

36-052 Nienadówka

398 753,00 zł

 

 

 

121 miesięcy

Proboszcz

ks. Marek Mazur