Parafia Pniów

Patron Św. Zygmunt

Odwiedzający

Odwiedza nas 166 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie

podzikowanie006Zakończono całość prac objętych umową o wykonanie prac konserwatorskich finansowanych z dotacji pozyskanej przez gminę z Programu Odbudowy Zabytków. Prace zostały wykonane w dwóch etapach. Wartość wykonanych prac konserwatorskich I i II etapu stanowi kwotę 476 tys. złotych. Dotacja pozyskana na wniosek wójta wynosiła przeszło 465 tys. zł. Brakujące środki (blisko 10 tys. zł.) pochodzą z budżetu gminy.

 

Fotoreportaż w folderze: Galeria zdjęć Rok 2024

Rok 524, to rok męczeńskiej śmierci św. Zygmunta, patrona naszej parafii. Dlatego postanowiliśmy przeżywać Rok Jubileuszowy. W dobrym przygotowaniu się do tego wydarzenia pomogła nam całoroczna modlitwa za wstawiennictwem św. Patrona i rekolekcje parafialne. Zwieńczeniem rocznego przygotowania było świąteczne triduum.

Pierwszego maja miał miejsce koncert pieśni maryjnych w wykonaniu zespołu Trio Cantabile z Lublina. Spotkanie to zgromadziło wiernych naszej parafii, którzy wysłuchali autorskich aranżacji pieśni ku czci Matki Bożej.

Główne uroczystości przypadły na odpust parafialny – 2 maja. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył ks. dr Robert Gołębiowski, Sędzia Trybunału Apostolskiego Roty Rzymskiej. Wtedy też w podniosłej atmosferze najbardziej zasłużeni dla naszej wspólnoty parafianie zostali uhonorowani specjalnie przygotowanymi na tę okoliczność statuetkami św. Zygmunta. Wyróżnienie otrzymało 21 osób.

 

Czytaj więcej: Jubileuszowy odpust parafialny

4 maja we wspomnienie św. Floriana w kościele parafialnym pw. św. Zygmunta w Pniowie druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Radomyśl nad Sanem obchodzili swoje święto.

osp Florian004

„Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN”

Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych diecezji w Polsce obecni na konferencji pod kierownictwem Księdza Biskupa Wojciecha Osiala, Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących szkolnych lekcji religii. Działania te układają się w pakiet zmian, które są jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży uczestniczących w szkolnych lekcjach religii, ich rodziców oraz nauczycieli religii.

Dyrektorzy podkreślają, że wszelkie zmiany winny dokonywać się zawsze zgodnie z obowiązującym prawem, na drodze wzajemnego dialogu i w porozumieniu z wszystkimi Kościołami i związkami wyznaniowymi. Konieczne jest zawsze wypracowanie porozumienia strony rządowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych. Wynika to z zapisów w Ustawie o systemie oświaty, Konstytucji RP oraz Konkordatu.  Jedynie na drodze dialogu i współpracy można właściwie troszczyć się o rozwój młodych pokoleń Polek i Polaków.  

Czytaj więcej: Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN - Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych

Projekt "AniMental" zajmuje się promowaniem znaczenia zwierząt dla zdrowia człowieka. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy wśród społeczeństwa na temat terapii z udziałem zwierząt. W ramach projektu w Stadninie Koni Łopuszna zespół projektu realizuje wydarzenie, podczas którego niepełnosprawne dzieciaki będą mogły bezpłatnie spróbować hipoterapii (terapia z udziałem koni).