Parafia Pniów

Patron Św. Zygmunt

Odwiedzający

Odwiedza nas 155 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie

Kolęda 2023/2024

28.12. 2023 godz. 800 - Dąbrówka 1 – 35

29.12.2023 godz. 800 - Dąbrówka 36 – 74

30.12.2023 godz. 800 - Dąbrówka - zakończenie kolędy.

 

2.01.2024 godz. 1500Pniów 1 - 15

3.01.2024 godz. 1500Pniów 16 – 43

4.01.2024 godz. 1500Pniów 45 – 63

5.01.2024 godz. 800Pniów 66 - do końca.

 

8.01.2024 godz. 800Orzechów.

 

Antoniów

9.01.2024 godz. 1500 od rodziny Dąbek do rodziny Onackich

10.01.2024 godz. 1500 od rodz. Duma do rodz. Kozłowskich

11.01.2024 godz. 1500 od rodz. Ptak do rodz. Janowskich

12.01.2024 godz. 800 od rodz. Bartochowskich do rodz. Żyłka

13.01.2024 godz. 800 od rodz. Budziło do rodz. Pankowskich

15.01.2024 godz. 800 od rodz. Śpiewak do rodz. Symula

16.01.2024 godz. 1500 od rodz. Dyl do rodz. Sowa

17.01.2024 godz. 1500 od rodz. Kułaga do końca

Pniów, dnia 10.10.2023 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Zygmunta w Pniowie informuje, że w postępowaniu
o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.

 

„Wykonanie prac konserwatorskich w Kościele parafialnym p.w. Św. Zygmunta w Pniowie”

 

Do realizacji zadania została wybrana oferta nr 1

Lp.

Nazwa

Wykonawcy

Kwota brutto

 

Okres gwarancji

(minimum 60 miesięcy)

1.

Wojciech Szczurek

ul. Moraczewskiego 14/1

30-376 Kraków

393 600,00 zł

 

 

144 miesiące

Proboszcz

ks. Marek Mazur

Pniów, dnia 10.10.2023 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Zygmunta w Pniowie informuje, że w postępowaniu
o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.

 

„Wykonanie prac konserwatorskich nawy głównej w Kościele parafialnym p. w. Św. Zygmunta
w Pniowie”

 

Do realizacji zadania została wybrana oferta nr 1

Lp.

Nazwa

Wykonawcy

Kwota brutto

 

Okres gwarancji

(minimum 60 miesięcy)

1.

Wojciech Szczurek

ul. Moraczewskiego 14/1

30-376 Kraków

82 000,00 zł

 

 

144 miesiące

Proboszcz

ks. Marek Mazur

Pniów, dnia 09.10.2023 r.

 

I N F O R M A C J A   Z  O T W A R C I A   O F E R T

Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Zygmunta w Pniowie informuje, że w postępowaniu
o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.

 

„Wykonanie prac konserwatorskich nawy głównej w Kościele parafialnym p. w. Św. Zygmunta
w Pniowie”

 

do końca terminu na złożenie ofert tj. do dnia 02.10.2023 r. do godz. 15:00 wpłynęły2 oferty złożone przez:

Lp.

Nazwa

Wykonawcy

Kwota brutto

 

Okres gwarancji

(minimum 60 miesięcy)

1.

Wojciech Szczurek

ul. Moraczewskiego 14/1

30-376 Kraków

82 000,00 zł

 

 

144 miesiące

2.

AURUM APIS Sp. z o. o.

36-052 Nienadówka 817b

36-052 Nienadówka

83 000,00 zł

 

 

 

121 miesięcy

Proboszcz

ks. Marek Mazur

Pniów, dnia 09.10.2023 r.

 

I N F O R M A C J A  Z  O T W A R C I A   O F E R T

Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Zygmunta w Pniowie informuje, że w postępowaniu
o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.

 

„Wykonanie prac konserwatorskich w Kościele parafialnym p.w. Św. Zygmunta w Pniowie”

 

do końca terminu na złożenie ofert tj. do dnia 02.10.2023 r. do godz. 15:00 wpłynęły3 ofertyzłożone przez:

Lp.

Nazwa

Wykonawcy

Kwota brutto

 

Okres gwarancji

(minimum 60 miesięcy)

1.

Wojciech Szczurek

ul. Moraczewskiego 14/1

30-376 Kraków

393 600,00 zł

 

 

144 miesiące

2.

ART. STUDIO

Małgorzata Paździora Sattler

ul. Pszczelińska 92B

05-805 Otrębusy

2 970 450,00 zł

 

 

84 miesiące

3.

AURUM APIS Sp. z o. o.

36-052 Nienadówka 817b

36-052 Nienadówka

398 753,00 zł

 

 

 

121 miesięcy

Proboszcz

ks. Marek Mazur