Parafia Pniów

Patron Św. Zygmunt

Get Adobe Flash player

Odwiedzający

Odwiedza nas 47 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie

Dekret Księdza Biskupa

Dekret biskupi mówi, że w celebracjach liturgicznych oraz w innych aktach kultu, może brać maksymalnie udział pięciu uczestników, nie licząc osób koniecznych do posługi liturgicznej. Jeśli chodzi o Mszę św., należy w pierwszej kolejności zagwarantować uczestnictwo tym, którzy zamówili intencję mszalną. Zobowiązuje się księży do umieszczenia informacji o niniejszej zasadzie na drzwiach kościoła, na stronie internetowej parafii oraz na tablicy ogłoszeń, zapewniając jej bezwzględne przestrzeganie.

Dekret stanowi, że obrzędy pogrzebowe mają być ograniczone do trzeciej stacji na cmentarzu. W kancelarii parafialnej należy o tym poinformować rodzinę zmarłego, prosząc również o nieprzekraczanie liczby pięciu żałobników (nie są wliczani sprawujący obsługę pogrzebu). Z rodziną zmarłego trzeba również ustalić datę Mszy św. żałobnej, w której podobnie, jak w pogrzebie, nie może uczestniczyć do odwołania więcej, niż pięć osób. Obecna sytuacja wyklucza ponadto możliwość gromadzenia się na tradycyjnych modlitwach za zmarłych w kościołach, kaplicach i domach.

Z racji na ograniczoną możliwości spowiadania się podczas Mszy św., wierni, którzy mają potrzebę przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania, mogą to uczynić po wcześniejszym umówieniu się z kapłanem. W tym celu, na  tablicy ogłoszeń i stronach internetowych parafii zostanie podany specjalny numer telefonu. Dekret przypomina, że do odbycia spowiedzi wymagana jest osobista obecność wiernego. Duszpasterze powinni natomiast pouczyć swoich wiernych, którzy nie mogą przystąpić do tego sakramentu o praktyce żalu doskonałego i konieczności odbycia spowiedzi gdy będzie to możliwe. Po ustaniu epidemii, parafie mają zorganizować spowiedź na wzór Adwentu lub Wielkiego Postu.

Należy odwołać spotkania przygotowawcze do I Komunii Świętej i naturalnie samą uroczystość jeśli miała się ona odbyć przed połową kwietnia. Trwają obecnie konsultacje rodziców i katechetów odnośnie terminu oraz sposobu jej organizacji. Po ich zakończeniu zostanie podjęta decyzja.  Już teraz można jednak przewidywać, że I Komunia św. będzie możliwa dopiero po przywróceniu nauki w szkole. To co zostało powiedziane o I Komunii Świętej odnosi się również do Sakramentu Bierzmowania.

Tel. kontaktowy: 502 415 377

DEKRET
Dyspensa w związku z epidemią
Z powodu rosnącego zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce,
w trosce o życie oraz zdrowie ludzi, mając także na względzie rekomendacje Rady Stałej
Konferencji Episkopatu Polski, zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego,
udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia
29 marca br., następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi
bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
Zachęcam tych, którzy skorzystają z dyspensy do modlitwy osobistej oraz w
rodzinie. Wskazane jest jednocześnie pozostanie w duchowej łączności ze wspólnotą
Kościoła poprzez transmisje Mszy Świętej w radiu i telewizji.

Naszą pielgrzymkę rozpoczęliśmy Mszą Św. O godz. 15.00.

O godzinie 17.00 z parkingu przy kościele wyruszyliśmy na długo oczekiwany wyjazd do Włoch. Uczestniczyły w nim 32 osoby z ks. Proboszczem Markiem Mazurem, z ks. Marianem Bolestą oraz z ks. Krzysztofem Trykiem. Naszym pilotem była p. Maja z biura podróży AWOKADO. Rodzinna miejscowość pożegnała nas opadami deszczu i gęstą mgłą.

Trasa naszego przejazdu przebiegała przez Polskę, Czechy i Austrię, którą podziwialiśmy zza szyb autokaru. Widoki zapierały dech w piersiach szczególne wrażenie na nas robiły tunele przecinające wzniesienia alpejskie. Nasza przewodniczka w encyklopedycznym skrócie przekazała nam informacje o kraju, do którego zmierzaliśmy. Przedstawiła program pielgrzymki oraz wskazała kilka słów, którymi możemy się posługiwać w czasie pobytu we Włoszech.

Czytaj więcej: Sprawozdanie z pielgrzymki do Włoch w dniach 19.01 - 26.01.2020r.