Parafia Pniów

Patron Św. Zygmunt

Odwiedzający

Odwiedza nas 55 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, Jedyny Boże

Święta Maryjo, Królowo Męczenników, - módl się za nami.

Święty Zygmuncie, królu Burgundów

Święty Zygmuncie, poszukujący drogi do królestwa niebieskiego

Święty Zygmuncie, powracający do jedności z Kościołem

Święty Zygmuncie, odważny w praktykowaniu wiary wśród innowierców

Święty Zygmuncie, uwalniający jeńców z niewoli

Święty Zygmuncie, dbający o potrzebujących pomocy

Święty Zygmuncie, niosący światło wiary swoim poddanym

Święty Zygmuncie, naprawiający swoje błędy

Święty Zygmuncie, zraniony grzechem morderstwa własnego syna

Święty Zygmuncie, pokutujący za swój występek

Święty Zygmuncie, doświadczający miłosierdzia Bożego

Święty Zygmuncie, przemieniony łaską Bożej miłości i przebaczenia

Święty Zygmuncie, oddany całkowicie Bogu

Święty Zygmuncie, zdradzony przez poddanych

Święty Zygmuncie, ufający Bogu w przeciwnościach

Święty Zygmuncie, wydany w ręce nieprzyjaciół

Święty Zygmuncie, aż do śmierci walczący o prawdę

Święty Zygmuncie, męczenniku za wiarę

Święty Zygmuncie, odnajdujący życie w wieczności

Święty Zygmuncie, wzywany przez wiernych o uzdrowienie z chorób

Święty Zygmuncie, ozdobiony doczesną i wieczną koroną

Święty Zygmuncie, patronie naszej parafii

Abyśmy w naszym życiu poszukiwali Boga – Prawdy, - uproś nam u Boga

Abyśmy potrafili pokutować za swoje grzechy

Abyśmy nie ulegali złym namowom

Abyśmy panowali nad popędami ciała

Abyśmy mężnie wyznawali wiarę w niesprzyjających okolicznościach

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

  K.: Módl się za nami św. Zygmuncie, królu i męczenniku.

  1. W. : Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Boże, Ty zaszczyciłeś świętego króla Zygmunta dwiema koronami: doczesną i wieczną oraz upragnioną palmą męczeństwa, a jego ciało spoczywające w głębi wód wskazałeś wiernym + spraw, abyśmy oddając cześć zasługom Męczennika * za jego wstawiennictwem doznawali obrony we wszelkich przeciwnościach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.