Parafia Pniów

Patron Św. Zygmunt

Odwiedzający

Odwiedza nas 252 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie

Ogłoszenie.

Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Do czego posłużą dane ze spisu?

Wyniki spisu rolnego są źródłem informacji o strukturze polskiego rolnictwa. Zebrane dane pomogą w określeniu potrzeb naszego regionu i przygotowaniu odpowiedniej strategii jego rozwoju.

Kto jest objęty spisem rolnym?

Powszechny Spis Rolny 2020 obejmie wszystkie gospodarstwa rolne.

Kto powinien udzielić odpowiedzi na pytania spisowe?

Użytkownik gospodarstwa rolnego. Jeżeli właściciel gospodarstwa wydzierżawił je w całości innej osobie, to spis rolny wypełnia ta osoba. W razie nieobecności osoby kierującej gospodarstwem, wywiadu może udzielić użytkownik, a w przypadku, gdy jest to również niemożliwe, pełnoletnia osoba z jego gospodarstwa domowego najlepiej orientująca się w sprawach gospodarstwa rolnego.

Spisem nie są objęci właściciele gruntów nie prowadzący działalności rolniczej.

Jak się spisać?

Internetowo – formularz spisowy dostępny będzie na stronie spisrolny.gov.pl

Telefonicznie – dzwoniąc pod numer infolinii spisowej 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora)

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym lubbezpośrednio.

Rolniku, Twoje dane są u nas bezpieczne!

Osoby wykonujące prace spisowe zostały obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Zebrane dane są scalone i zabezpieczone przez co nie ma możliwości identyfikacji pojedynczego gospodarstwa.

Nie masz w domu dostępu do Internetu?

W gminnych biurach spisowych przygotowane są stanowiska wyposażone w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, a pracownik biura spisowego pomoże Ci wypełnić formularz.

Zapytaj w swojej gminie, gdzie możesz wypełnić formularz spisowy.

Potrzebujesz więcej informacji?

Wejdź na stronę: rzeszow.stat.gov.pl/psr-2020/

lub

Zadzwoń na infolinię statystyczną: 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora)